MONO MOBİL UYGULAMA KULLANICI SÖZLEŞMESİ

I.TARAFLAR

Barış SB Mah. 5003 Sok. Kadir Has Binası No:2A/139 Gebze / Kocaeli adresinde yerleşik ICTECH Yazılım ve İletişim Teknolojileri A.Ş. (ICTECH) tarafından geliştirilmiş Mono Mobil Uygulaması (Mono), data iletişimi bulunan akıllı cihazlara (cep telefonu, tablet vb) yüklenerek ve Uygulama içinde gösterildiği gibi çalıştırılarak, Mono kullanıcılarının (Kullanıcı), iletişim bilgileri ve kişisel olan/olmayan diğer bilgilerinin eşleştirilmesi sureti ile, ICTECH’in Mono ile anlaşmalı  işyerlerinden alacakları bildirimlerle, Mono ödülü olan MonoPuan kazanıp, MonoPuan Harcama Noktalarındaki ürün alışverişlerinde, belirlenen kampanya koşullarında indirim, çekiliş, ürün temin vb. amaçlı kullanabilmelerini sağlayan bir mobil uygulama servisidir. Mono Mobil Uygulama Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), ICTECH tarafından yönetilmekte olan Mono uygulaması kullanıcıları için; kendisine sunulacak, fayda sağlayacak Mono hizmetlerinden yararlanma şartlarını açıklamaktadır.

II. TANIMLAR

 Sözleşme’de yer alan;

MONO : Program’a, mobil uygulamayı indirmek suretiyle ya da web sitesi üzerinden Kullanıcı olarak kayıt olan gerçek kişilere, Program’a dahil olan İşyerleri’nde ayrıcalıklar, indirimler, MonoPuan kazanımı, kampanyalar, hediyeler, çekilişler, duyurular ve  İşyerleri’nde satılan ürünlerle ilgili içerikler vb. sunan pazarlama programını,

KULLANICI : Sözleşme’yi kabul etmek suretiyle MONO’ya kayıt olan gerçek kişiyi,

İŞYERİ : Mono uygulaması üzerinden Kullanıcılar’a fayda sağlamak üzere, bildirim gönderecek olan ve ICTECH ile  İşyeri Sözleşmesi imzalamış olan tüzel kişiyi,

KİŞİSEL VERİ : Mono’ya kayıt olmak üzere, , Kullanıcı’dan alınan telefon numarası, e-posta adresi gibi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında tanımlanan, kişiyi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgiyi,

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

MonoPuan  : Kullanıcı’ların Mono’ da yer alan İşyerlerinden aldıkları bildirimler karşılığında kazanacakları puanları,

MONO MOBİL UYGULAMA/UYGULAMA/MONO UYGULAMASI : Kullanıcılar’ın, farklı mobil işletim sistemlerindeki uygulama mağazalarından indirebilecekleri (iOS, Android, vb.), İşyerleri’nin mağazalarının, ürünlerinin, hizmetlerinin, etkinliklerinin, kampanyalarının, bunlara ilişkin içeriklerinin ve diğer bildirimlerinin yayınlanacağı, MONO’nun mobil platformunu,

HARCAMA NOKTALARI : Kullanıcıların, bildirim hizmeti sonucunda kazanmış oldukları MonoPuan’ları kullanabilecekleri kullanım alanlarını,

DÜELLO : ICTECH veya İşyeri’nin belirleyeceği bir ödülü kazanmak için kullanılan Mono özelliğini

ifade etmektedir.

Yukarıda ve “Sözleşme”de yer alan “MonoPuan” ve “Harcama Noktaları” sözcükleri, ICTECH’in MONO’da yapacağı geliştirmeler ve değişiklikler neticesinde her zaman farklı sözcükler ile değiştirilebilir. Değiştirilmiş sözcükler ilke olarak yine yukarıda belirtilen “MonoPuan” ve “Harcama Noktası” anlamını taşımaya ve o şekilde anlaşılmaya devam eder.  MonoPuan ve Harcama Noktası uygulamaları, ICTECH’in inisiyatifinde olarak her zaman değiştirilebilir ya da sonlandırılabilir.

Kullanıcı, Mono Mobil Uygulaması’na kaydolarak, “Sözleşme” nin tamamını okuduğunu, tüm koşulları anladığını ve onayladığını, MONO üyeliğine ve Hizmetler’e ilişkin olarak açıklanan her türlü koşul ve beyana uygun davranacağını kabul  eder.

MONO’nun  İşyerleri Sözleşme süresince değişkenlik gösterebilir. MONO uygulamasında değişiklikler olabilir, başka bir ad altında daha farklı avantajlar sağlayan bir modele geçilebilir.

III. MONO MOBİL UYGULAMASI ÜYELİK KOŞULLARI

 1. Kullanıcı MONO özelliklerinden, İşyeri kampanya ve imkanlarından yararlanabilmek için, internete erişimi (mobil veri iletişimi) açık akıllı mobil cihazlarına MONO Uygulaması’nı yükleyerek kayıt olacaktır.

Kayıt işlemlerinin yapılabilmesi için, kural olarak MONO Uygulaması’nın ve akıllı cihazların kablolu-kablosuz ve/veya mobil data ve/veya bildirim izinlerinin açık olması gerekir. Kullanıcı’nın cihazından MONO Uygulaması’nı kaldırması halinde, cihazını değiştirdiği durumlarda (Kullanıcı, önceki cihazından uygulamayı kaldırmalıdır) ve MONO Uygulaması’nın kurulumu sırasında Kullanıcı tarafından verilen cep telefonunun değişmesi halinde, yeni cihazına aynı usulleri izleyerek yeniden kurması gerekir. Cep telefonu numarası değişikliğinde eski MonoPuan’lar silinmektedir.

 1. Kullanıcı, MONO’ya giriş yapmak veya MonoPuan’ları kullanmak için kendine ait cep telefonu, e-posta adresi, ad, soyadı, doğum tarihi, cinsiyet (opsiyonel), meslek, eğitim durumu gibi kişisel profil verilerini doğru ve güncel bir şekilde girmekle yükümlüdür.
 2. MONO Uygulaması kurulum ücreti yoktur. MONO üyelik kaydı, Kullanıcı’dan herhangi bir ücret talep edilmeden gerçekleştirilir. Kullanıcı, mobil uygulama kullanımı sırasında gerçekleşen her türlü iletişim ve haberleşme giderlerinden sorumludur.
 3. Kullanıcı, üyelik esnasında kullandığı cep telefonuna gelen aktivasyon kodunu başkasına vermemeyi, 3. Kişilere kullandırmamayı ve aktivasyon kodunu saklamaktan bizzat sorumlu olduğunu; ayrıca cep telefonunun, Kullanıcı veya 3. kişiler tarafından kötü amaçla kullanıldığı, MONO’nun suistimal edildiği tespit edilirse, üyeliğe ilişkin her türlü hak ve kazanımların geri alınacağını kabul eder.
 4. Kullanıcı, MONO’ya üye olurken verdiği verilerin doğru olduğunu, bu verilerde herhangi bir değişiklik olması halinde güncelleme yapacağını, bu verilerin güncellenmemesi ya da yanlış veri verilmesi sonucu doğabilecek zararlardan ve/veya Kullanıcı’nın o güne kadar edindiği hakların sona ermesinden MONO’nun ve/veya İşyerleri’nin sorumlu olmadığını kabul eder.
 5. Kullanıcı, gerekli güncellemelerin yapılmaması ve/veya telefon hattının başkasına devri nedeniyle o güne kadar edindiği hakların ve MonoPuan bakiyesinin kullanılması ile ilgili MONO ve/veya  İşyerlerinin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.
 6.  Kullanıcılar, Kullanıcı hesaplarında biriken  MonoPuan Harcama Noktalar’ında kullanabilecekleri gibi, QNB Finansbank A.Ş. ‘ye ait banka hesaplarına da aktarabileceklerdir. Ancak bu hizmetin sürekliliği ICTECH’in insiyatifindedir. Kullanıcı bu hizmetin bir veya bir kaçının durdurulması halinde diğer hizmetlerden yararlanmaya  devam edebilecektir.
 1. Üyelik sonrasında, Kullanıcı tarafından akıllı cihazın kaybedilmesi ya da çalınması, Kullanıcı’nın o güne kadar edindiği muhtelif hak ve/veya imkanların sona ermesine (kullanılmamış MonoPuan’ların geçerliliğini yitirmesi dahil) sebebiyet verebilecektir. Bu konudaki tüm sorumluluk Kullanıcı’ya aittir.
 2. ICTECH, Mono Uygulamasının hizmet, üyelik ve kullanım şartlarını değiştirebilir, MONO’yu durdurabilir. Böyle durumlarda Kullanıcı ICTECH’ten herhangi bir hak talep edemez.
 3. MONO’ya üyelik ve üyeliğe bağlı faydalar Kullanıcı’ya özeldir, üçüncü kişilere kullandırılamaz, devredilemez, para ile satılamaz ve karşılığında nakit para talep edilemez.
 4. Kullanıcı, MONO’ya üye olarak reşit olduğunu ve sunulan hizmetleri alabilecek yaşta olduğunu kabul eder.
 5. Kullanıcı’nın cihazının mobil (data) iletişime kapalı olması veya Uygulama’nın ileti alımlarına kapalı olması veya Kullanıcı’nın Uygulamayı çalıştırmaması, geçici veya daimi olarak cihazını kullanmaması veya herhangi bir şekilde ulaşamaması sebebiyle, söz konusu bildirimleri alamaması ve bunların olumsuz sonuçları ile ilgili tüm sorumluluk Kullanıcı’ya aittir.
 6. Kullanıcı ve/veya MONO dilediği zaman, herhangi bir sebep göstermeye gerek olmaksızın, tek taraflı olarak üyeliği sona erdirebilir. Bu durumda Kullanıcı, kazandığı haklarından, geçerli koşullar dahilinde, üyelik sona erme tarihine kadar yararlanabilecektir.
 7. Üyeliğin sona ermesi durumunda veya Sözleşme’nin herhangi bir surette sona erdiği hallerde, üyeliği süresince kazanılan MonoPuan’lar ve Kullanıcı’ya kazandırılan haklar MONO tarafından silinecek, geri alınacak ve kendiliğinden kesin olarak sona erecektir.
 8. Kullanıcı’nın vefat etmesi veya fiilen MONO’yu kullanımının mümkün olmaması durumunda ve/veya MONO’nun kanunen fesh edilmesi veya tasfiyesi halinde ve/veya ICTECH’in MONO’yu sonlandırması halinde, Kullanım Koşulları kendiliğinden sona erecektir.
 9. Bu Sözleşme’nin herhangi bir surette sona erdiği hallerde Taraflar birbirlerinden herhangi bir tazminat veya ücret talep etmeyecektir.
 10. Sözleşme’de herhangi bir değişiklik olması durumunda, revize edilmiş Sözleşme, Uygulama üzerinden Kullanıcı’ya bildirilir.

IV. FAYDA KULLANIMI

1.Kullanıcı, İşyeri üzerinden kendilerine sunulan kampanyalar ile edindiği faydalardan, MONO Uygulaması üzerinden talep ederek yararlanabilir.

2.Kullanıcı, MONO tarafından ve/veya İşyeri tarafından herhangi bir neden belirtilmeksizin, Kullanıcıya bildirilen faydanın sağlanamayacağı durumlar olabileceğini kabul eder.

3.Kullanıcı, üyelik sırasında verdiği kendisine tanımlı cep telefonu üzerinden faydaların kullanımı ile kampanyalardan faydalanmanın kendi sorumluluğunda olduğunu, cep telefonu numarasının bir başka kişiye verilmesi durumunda, Kullanıcı haricinde, söz konusu bu kişi tarafından, faydaların kullanılabileceğini ve kampanyalardan faydalanılabileceğini kabul eder.

4.İşyeri tarafından Kullanıcılar’a sağlanan kampanyalar ile edinilen faydaların geçerli olduğu ürün türü, miktarı, cinsi ve geçerlilik süreleri ilgili İşyeri tarafından belirlenir ve bu imkanlar ancak geçerlilik süresi içinde belirtilen, kampanya şartları dahilinde kullanılabilir. Kampanya şartları, MONO Uygulaması, bildirimler, ilgili ürün veya hizmeti veren firmanın web sitesinde veya diğer iletişimler içerisinde belirtilmektedir. Bu kampanya şartları, önceden haber vermeksizin değiştirilebilir veya tamamen iptal edilebilir.

5.MONO tarafından Kullanıcılara sunulan kampanyalar, çekilişler ile kazanılan faydalar, Kullanıcı bazında farklılık gösterebilecektir. MONO, kendi inisiyatifinde belirleyeceği bazı Kullanıcıları, farklı kampanya ile faydalardan yararlandırabilecektir.

6.MONO uygulaması üzerinden Kullanıcı tarafından İşyeri’nin bir markasına izin verilmesi o markadan bildirim alınacağını garanti etmez

V. MONOPUAN KAZANIM VE KULLANIMI

 1. Kullanıcı, İşyerinin kampanya bildirimlerinin kendilerine Mono Uygulaması üzerinden bildirim yolu ile ulaşması akabinde söz konusu iletinin okunması durumunda MonoPuan kazanacaktır.
 2. Mono kazanım katsayısı, miktarı, koşulları ve geçerli olduğu süre MONO tarafından belirlenmekte olup, farklı işlemler için farklı katsayıda veya miktarda MonoPuan kazanılabileceği gibi, hiç MonoPuan kazanımı gerçekleşmeyen işlemler de olabilir. MonoPuan kazanımı, Kullanıcı bazında da farklılık gösterebilir.
 3. MonoPuan kazanım koşulları ile ilgili mobil uygulama, e-posta ve/veya iletişim kanalları üzerinden bilgi sağlanması MONO inisiyatifindedir.
 4. Kullanıcı, MonoPuan kazanımını gerçekleştirmek veya harcama noktalarında değerlendirebilmek için, profil verilerini doldurmak ve anket sorularını eksiksiz tamamlamak zorundadır.
 5. Kullanıcı’nın kazanması gereken, fakat teknik nedenlerden ve/veya İşyerinden kaynaklanan sebeplerle, Kullanıcı’nın hesabına işlenememiş MonoPuan’lar ile ilgili MONO’nun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 6. Kazanılan MonoPuan’ların geçerlilik süresi, kampanya bazında farklı bir süre belirtilmediği takdirde, her bir MonoPuan kazanımının gerçekleştirildiği günü takip eden bir sonraki senenin takvim son günüdür. Bu tarihten sonra geçerliliği yitiren MonoPuan, toplam puan bakiyesinde gösterilmez, kullanılamaz.
 7. MonoPuan kazanım sürecinde herhangi bir şüpheli aktivite gözlenmesi durumunda MONO, kullanıcının puanlarını sıfırlama, üyeliği dondurma veya iptal etme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda MONO, kullanıcı hakkında hukuki ve cezai her türlü yasal yollara başvurma hakkına sahip olacak ve doğabilecek tüm zararlardan Kullanıcı sorumlu olacaktır. Ayrıca Kullanıcı, o güne kadar üyelik yoluyla kazanmış olduğu MonoPuan vb. tüm haklarını kaybedecektir.
 8. Kullanıcı’nın üyeliğini iptal etmesi durumunda, o güne kadar kazanılmış ve geçerliliğini yitirmemiş MonoPuan bakiyesi de silinecektir. Kullanıcı’nın tekrar üye kaydı yaratması durumunda, MonoPuan bakiyesi iade edilmeyecektir.
 9. Kullanıcı, üye hesaplarında biriken MonoPuan’ları ICTECH ile anlaşmalı olan Harcama Noktalarında kullanabilecektir. Bununla birlikte üye hesaplarında biriken MonoPuan karşılığı tutarı QNB Finansbank A.Ş. ‘ye ait banka hesaplarına da aktarabileceklerdir. ICTECH’in tüm harcama noktaları için tutar alt limiti belirleme ve değiştirme hakkı saklıdır. Kullanıcı’nın söz konusu aktarma talebinin bildirilmesini takip eden 10 iş günü içerisinde biriken ve aktarımı talep edilen MonoPuan karşılığı tutar Kullanıcı’nın istediği QNB Finansbank hesabına veya harcama noktası seçeneğine aktarılacaktır. Harcama Noktaları ICTECH tarafından her zaman değiştirilebilecek veya kaldırılabilecektir.
 10. Kullanıcı, MonoPuan kazanımı için kendisine iletilen ve puan içeren bildirimleri okumalıdır. Bildirimin gelmesi MonoPuan kazanımı anlamına gelmez.
 11. Kullanıcı, Mono Uygulaması’ndan gelen bildirimi belirli bir süre içinde okur ise MonoPuan kazanımı olacaktır. Bu süre geçtikten sonra o bildirim okunsa dahi MonoPuan kazanımı olmayacaktır. Bu süre 1 günden az olmamak şartı ile ICTECH tarafından değiştirilebilir bir süredir.

Kullanıcı, kazandığı MonoPuan’larını uygulama içinde detaylı anlatılan Düello’da da kullanabilir. Düello’ya katılmak için belli bir MonoPuan gerekmektedir. Kullanıcı Düello’ya katılmadan önce bu MonoPuan miktarını ve katılım koşullarını görecektir. Kullanıcı Düello’ya kayıt olarak, düello için düşecek MonoPuan miktarını,katılım ve kullanım koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. Düello’da kazanılan ödülün kullanımı ile ilgili olan tüm şartlar işyeri ile ilgilidir ve ICTECH’in bir sorumluluğu yoktur.

VI. VERİ PAYLAŞIMI

Kullanıcı, bu Sözleşmeyi ve Kullanım Koşulları’nı kabul etmekle, paylaşılmasına rıza göstermiş olduğu kişisel verilerini, tarafına çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve kendisine özel reklam, satış, pazarlama, anket ve benzer amaçlı her türlü bildirimin yapılması amacıyla; toplanmasını, saklanmasını, işlenmesini, kullanılmasını kabul eder.

Kullanıcı Uygulama’ya üye olarak kişisel verilerini gerekli ölçüde, alışveriş yapacağı Harcama Noktaları ve  İşyerleri ile de paylaşılmasına izin vermiş bulunmaktadır. ICTECH söz konusu kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 12 uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır.

ICTECH, Kullanıcı’nın paylaştığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. ICTECH, bu kapsamda Kullanıcı’nın sağladığı kişisel verileri Kullanım Koşulları’na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. “Gizlilik/ Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni”, Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasıdır. Kullanıcı, hizmetler’den faydalanarak ve/veya bir hesap oluşturarak “Gizlilik/ Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni”nde belirlendiği şekilde kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açık bir şekilde ve özgür iradesiyle rıza göstermektedir.

VII.  DİĞER HÜKÜMLER

Kullanıcı, MONO’nun Hizmetler’inden faydalanırken ve Hizmetler’le ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Sözleşme’de yer alan tüm şartlara, MONO’nun ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder. Kullanıcı’nın, MONO dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

Kullanıcı, MONO’da sunulan Hizmetler’den yararlanabilmek amacıyla kullandığı sisteme erişim araçlarının güvenliği, saklanması gibi hususların tamamen kendi sorumluluğunda olduğunu, bu hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı kendisinin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden, ICTECH’in doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder.

Kullanıcı, MONO’nun, hizmetin etkin şekilde sunulabilmesi amacıyla, Kullanıcıların belirlemiş oldukları, sistemde kayıtlı isim, soyadı, cep telefonu, e-mail adresi, ilgili Üye İşyerlerinde yapılan alışveriş bilgileri gibi diğer bilgilerini  fayda/hizmeti sağlayan İşyerleri ile paylaşacağını kabul eder. MONO, Kullanıcılar ve Üye İşyerleri arasında, anılan verilerin paylaşımından dolayı yaşanabilecek “MONO” sistemi haricindeki uyuşmazlıklarda taraf ve bu uyuşmazlıklardan mesul değildir.

ICTECH, MONO’nun kullanılması ile oluşacak verilerin tüm fikri haklarına sahiptir.

Kullanıcı, MONO tarafından sağlanan Hizmetler’de, bazı hallerde 18 yaşından büyüklere ait içeriğin yer alabileceğini, bu içeriğin usule aykırı şekilde görüntülenmesi sebebiyle MONO’nun sorumlu olmayacağını kabul  eder.

MONO’nun kampanya, faydaları ve faydalardan yararlanma şartları, her Harcama Noktalarında farklı olabilir ve değişebilir.

MONO, Üye İşyerleri veya Kullanıcı’nın nam veya hesabına alım satım işlemi yapan veya aralarındaki satış işlemleri ile ilgili konularda, Üye İşyerleri ve Kullanıcılar’a karşı bu konularda herhangi bir sorumluluk ve yükümlülüğü yoktur.

MONO, herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını teknik nedenler, güvenlik vb. sebeplerle geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.

MONO, kişisel verilerin kullanım amacına yönelik hususlar hariç, önceden bildirmeden, Sözleşme’yi değiştirebilir, Hizmeti durdurabilir, üyeliği iptal edebilir.

Sistemin veya üyeliğin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı, MONO’nun Kullanıcılar veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

ICTECH, kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin, mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.

MONO, İşyerlerinin sağladığı içerikten sorumlu değildir.

Üye İşyerinin, MONO üzerinden Kullanıcı’ya iletişimini yaptığı ürün ve hizmetleri herhangi bir nedenle sağlayamaması durumunda, ICTECH hiçbir şekilde sorumlu değildir.

ICTECH, Sözleşme’de her zaman değişiklik yapabilir.

VIII. Kişisel Verilerin Saklanması

Sistemde kayıtlı üyelik bilgileri ve kişisel veriler, MONO Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’ne tâbi olacak şekilde, üyelik sona erdikten sonra da, en az üç (3) yıl gerekli olması halinde ise yasal yükümlülük süresi boyunca saklanır.

IX. Uygulanacak Hukuk, Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri:

Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Sözleşme’nin ifasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Anadolu Adliyesi yetkilidir.

X.Yürürlük:

Sözleşme, Kullanıcı’nın üyeliğinden itibaren başlar ve  sonlandırılıncaya değin süresiz olarak yürürlüktedir.

Kurumlar İçin